sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje dla szkół

Dotacje dla szkół

 
Małopolski Urząd Wojewódzki rozstrzygnął konkurs wniosków na realizację programu „Radosna szkoła”. W ramach tego programu szkoły  podstawowe otrzymają dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupów pomocy dydaktycznych ( gier, torów przeszkód, klocków ) do kącików zabaw w budynkach.
 
Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej
w szkołach.

Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie w br. znalazły się również szkoły z terenu naszej gminy. I tak Zespół Szkół w Orawce otrzymał dofinansowanie w wysokości 44 935 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw. Natomiast po 6 000 zł. dofinansowania  na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw otrzymały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej
4. Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonce Bory
6. Zespół Szkół w Podwilku
7. Zespół Szkół w Jabłonce

Łącznie szkoły naszej gminy otrzymały 86 935 zł.