sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacja dla Jabłonki z Urzędu Marszałkowskiego

Dotacja dla Jabłonki z Urzędu Marszałkowskiego

 
Gmina Jabłonka otrzymała dotację w kwocie 89286 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu Modernizacja dróg gminnych. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji "Poszerzenie drogi do kompleksu oświatowego, ulica Piusa Jabłońskiego w Jabłonce". Całkowity koszt inwestycji wyniesie 357142 zł