sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

1 200 000 zł dotacji dla Gminy Jabłonka!

1 200 000 zł dotacji dla Gminy Jabłonka!

W dniu 31.03.2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru wniosków do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 3/2009/6.2 b dla Schematu 6.2 b Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wśród  projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Jabłonka  pt: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy Górnej”. Kwota dofinansowania wynosi 1 200 000,00 zł., co stanowi 69, 66 % kosztów projektu. Dzięki dotacji zostanie zakończona budowa sali sportowej, która w pełni wyposażona zostanie oddana do użytku 1 września 2010 roku. W Zubrzycy Górnej na rok 2010 planowana jest również budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Zakończenie tych dwóch inwestycji przyczyni się do powiększenia bazy sportowej Zubrzycy Górnej oraz Gminy Jabłonka, przez co zwiększy się dostępność do tych obiektów dla mieszkańców Orawy.