sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Infokioski w Jabłonce

Infokioski w Jabłonce

Gmina Jabłonka otrzymała dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w kwocie 390015,00 zł na realizację projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka”. Całkowita wartość projektu wynosi 522460,00 zł.

W ramach projektu w każdej wsi Gminy Jabłonka zostaną zamontowane Publiczne Punkty Dostępu do Internetu zwane inaczej infokioskami. Zostanie zamontowane dziesięć takich urządzeń obejmujących ekran dotykowy Dzięki urządzeniom każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł otrzymać najnowsze informacje z terenu Gminy Jabłonka. Urządzenie to pozwoli również na komunikowanie się z Urzędem Gminy Jabłonka. W pobliżu każdego infokiosku będzie dostępny Internet bezprzewodowy tzw. HotSpot.


Link do listy rankingowej: tutaj