sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gmina Jabłonka otrzymała nowe dotacje unijne na budowę kanalizacji w Chyżnem i Podwilku

Gmina Jabłonka otrzymała nowe dotacje unijne na budowę kanalizacji w Chyżnem i Podwilku

W dn. 13.01.2011r Gmina Jabłonka otrzymała potwierdzenie o przyznanych środkach unijnych w wysokości 1 708 786,72 €uro. W naszej gminie będzie to stanowiło 64% ogólnych kosztów inwestycji.

Nazwa Projektu: Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Ideą projektu jest zapewnienie regionowi Orawy czystego środowiska naturalnego w celu umożliwienia jego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wynikiem projektu będzie osiągnięciu znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa stanu infrastruktury, poprawa atrakcyjności regionu oraz ochrona cennych obszarów przyrodniczych. Dostęp do efektów projektu będą mieli mieszkańcy regionu, mieszkańcy Miasta Trstena i Gminy Jabłonka, turyści odwiedzający region oraz przedsiębiorcy. W ramach projektu przewiduje się trzy najważniejsze działania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chyżnem etap I (Gmina Jabłonka)
2. Budowa kanalizacji we wsi Podwilk etap II (Gmina Jabłonka)
3. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odciążenia kanalizacji sanitarnej w mieście Trstena (Miasto Trstena).
 
 

Partner

Dotacja

Budżet Państwa

Wkład własny

Razem

Poziom dofinansowania

Gmina Jabłonka

1 708 786,72 €

0,00 €

961 192,53 €

2 669 979,25 €

64,00%

Miasto Trtsena

1 991 088,12 €

234 245,66 €

117 122,84 €

2 342 456,62 €

85,00%

RAZEM

3 699 874,84 €

234 245,66 €

1 078 315,37 €

5 012 435,87 €

73,81%