sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jabłonka

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jabłonka

Gmina Jabłonka jako partner projektu realizowanego z miastem Trstena na Słowacji „Ochrona przed katastrofami naturalnymi i powodziami w przygranicznym obszarze Górnej Orawy” otrzyma środki finansowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce.

Wartość projektu po stronie Gminy Jabłonka wyniesie 320 000,20 euro. Dofinasowane będzie wynosić 79,54 % wartości projektu czyli 254 538,94 euro.  Środki będą pochodzić z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013. Zakupiony zostanie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z kabiną dla trzech ludzi obsługi, o masie od 26 do 38 ton i pojemności zbiornika na wodę nie mniejszej niż 9000 litrów.

Miasto Trstena w ramach swojej części projektu wykona modernizację remizy straży pożarnej w Trstenie. Wartość projektu po stronie Miasta Trstena wyniesie 832 914,57 euro. Dofinansowanie będzie wynosić 745819,77 euro.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 152 914,77 euro. Całkowite dofinansowanie wyniesie 1 000 358,71 euro.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013.