sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

3.5 milionowa promesa na odbudowę mostów i dróg dla Gminy Jabłonka

3.5 milionowa promesa na odbudowę mostów i dróg dla Gminy Jabłonka

W dniu 13 marca w Urzędzie Wojewódzkim Wójt Antoni Karlak otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pana Stanisława Rakoczego i Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera promesę w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3,5 mln zł.

Środki te przeznaczone są głównie na:

1. Odbudowę mostu "Za Żądłami" na Czarnej Orawie
2. Odbudowie kładki  pieszo- jezdnej do osiedla Wyrtelówka w Jabłonce
3. Remont drogi "Furmaniec" łączącej Zubrzycę Dolną z Podwilkiem.

W tym samym dniu promesę na ręce Pani skarbnik Danuty Sarniak wręczył pan wójt Antoni Karlak aby można było szybko przystąpić do realizacji w/w zadań.