sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Europa dla Obywateli Projekt: Współpraca partnerska w celu kształtowania przyszłości Unii Europejskiej w oparciu o solidarność i działanie

Europa dla obywateliProjekt: Współpraca partnerska w celu kształtowania przyszłości Unii Europejskiej w oparciu o solidarność i działanie.

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast

Udział: projekt umożliwił spotkanie110 obywateli, z których 50 pochodziło z Gminy Jabłonka (Polska), 10 z Gminy Brebu (Rumunia), 10 z Miasta Reichelsheim (Niemcy), 10 z Miasta Horice (Czechy), 14 z Miasta Nagymanyok (Węgry) i 16 z Miasta Trstena (Słowacja).

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Jabłonce (Polska) w dniach od 11/07/2019 do 14/07/2019

Krótki opis: Działania w trakcie projektu wyglądały następująco:

Dzień 11/07/2019 - poświęcono na
Warsztaty: Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę w tolerancji do mniejszości etnicznych
Debata: Rozwój kultury narodowej według eurocseptyka
Warsztaty: Jak wspólnie zbudować dobrobyt UE konkurencyjnej, bezpiecznej, odpowiedzialnej społecznie
Warsztaty: Metody organizowania międzynar. imprez artystycznych z udziałem mniejszości kulturowych
Warsztaty: Opracowanie Partnerskiego Planu Działań (PPD) – część I: migracja problem EU to nasz problem

Dzień 12/07/2019 - poświęcono na
Szkolenie: Prowadzenie działalności promocyjnej wydarzeń artystycznych w tym mniejszości etnicznych
Dyskusja: Zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym mniejszości etnicznych
Dyskusja: Czy i jak eurosceptycy korzystają z UE?
Warsztaty: Stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego mniejszości etnicznych
Debata: Przyszłość UE – tolerancja czy ultranacjonalizm?
Warsztaty: Opracowanie Partnerskiego Planu Działań (PPD) – część II: kultura mniejszości etnicznych

Dzień 13/07/2019 - poświęcono na
Otwarcie kiermaszu sztuki na Orawie
Konferencja: Kultura ponad granicami – solidarne podejście do ochrony i udostępniania dóbr kultury
Debata: Przyszłość naszych gmin w UE
Warsztaty: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych dla młodych pokoleń
Wystawa fotograficzna: nasze europejskie dziedzictwo kulturowe
Warsztaty: Opracowanie Partnerskiego Planu Działań (PPD) – część III walka z kryzysem zaufania do UE i eurosceptycyzm

Dzień 14/07/2019 - poświęcono na
Występy zespołów regionalnych podczas XXVIII Orawskiego Lata
Konkursy bazujące na tradycjach orawskich
Dyskusja: Umacnianie aktywności społeczeństwa w obszarze kultury
Warsztaty: wspieranie działań na rzecz zachowania tożsamości lokalnej i regionalnej (w tym wielokulturowości) oraz możliwości zaistnienia w europejskim obiegu kultury
Warsztaty: Opracowanie Partnerskiego Planu Działań (PPD) – część IV metody dialogu społecznego odnośnie przyszłości UE